Minal Aidin Wal Faidzin

Sumringah bingar sinawung suka ing wardaya,
keparenga kula ngaturaken Minal aidin wal faizin.

Sugeng Idul Fitri 1426 H,

saha nyuwun sih lubering pangaksama ingkang agung menggah sadaya kalepatan kula,
klenta-klentuning anggen kula munjuk atur, ingkang ageng-alit,
mugi kaleburana ing dinten ariyadi punika.

Salajengipun mugi pinaringan lumunturing sih puja-puji
pangastuti ingkang saged murakabi dhumateng sagung brayat.
Kadang sawetahipun lan boten wonten ingkang sami kacicir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s